نمایش یک نتیجه

اتصالات جوشی مانیسمان و درزدار ایرانی .

انواع اتصالات جوشی :

زانو , سه راه , سه راهی تبدیلی , کپ کاسه ای , تبدیل و سردنده .

لیست قیمت اتصالات جوشی :