سه راه تبدیل جوشی درزدار

سه راه تبدیلی جوشی درزدار در خطوط لوله کشی برای انشعاب گرفتن مورد استفاده قرار میگیرد .

سه راه جوشی از لوله درزدار تولید میشود .

سراه جوشی درزدار بطور مساوی و تبدیلی در بازار ایران موجود میباشد .

از سراه تبدیلی جوشی درزدار برای انشعاب گرفتن سایز کوچک تر از لوله اصلی استفاده میشود .

کاربد اتصالات جوشی درزدار عمدتا در لوله کشی گاز شهری و لوله کشی اب با فشار کاری پایین میباشد .

لیست قیمت اتصالات جوشی :

0

سه راه تبدیلی جوشی درزدار در خطوط لوله کشی برای انشعاب گرفتن مورد استفاده قرار میگیرد .

سه راه جوشی از لوله درزدار تولید میشود .

سراه جوشی درزدار بطور مساوی و تبدیلی در بازار ایران موجود میباشد .

کاربد اتصالات جوشی درزدار عمدتا در لوله کشی گاز شهری و لوله کشی اب با فشار کاری پایین میباشد .

سراه از پر کاربرد ترین اتصالات کربن استیل میباشد .

از سراه تبدیلی جوشی درزدار برای انشعاب گرفتن سایز کوچک تر از لوله اصلی استفاده میشود .

از تولیدکنندگان اتصالات جوشی درزدار میتوان به ایران اتصال , سحر گاز , اریا , الفا , امین , میثاق , ایران اتصال اسیا که دارای استاندارد ایران میباشند اشاره کرد .

متریال اتصالات جوشی درزدار اهن معمولی میباشد .

جوش کاری اتصالات درزدار بصورت جوش لب به لب میباشد .

معمولا لوله کشهای گاز شهری برای جوش اتصالات درزدار از الکترود MT12 استفاده میکنند .

لیست قیمت اتصالات جوشی :

برند

, , , , , ,

سایز

, , , , , , , , , , ,

جنس بدنه

,

نوع اتصال